Basta Trail Rides algemene voorwaarden


 

 Deelnemingsvoorwaarden

 

1. Partijen

Basta Bikestore Huissen: Fietsenwinkel en Organisator van mountainbike activiteiten, gevestigd te Huissen. Deelnemer: Degene wiens gegevens worden vermeld op het inschrijfformulier, wederpartij van Basta Bikestore Huissen. Hij of zij participeert in de betreffende activiteit die door Basta Bikestore Huissen wordt georganiseerd.

 

2. Toepasselijkheid

Deze Deelnemingsvoorwaarden moeten worden gezien als algemene voorwaarden en zijn van toepassing op overeenkomsten tussen de Deelnemer en Basta Bikestore Huissen met betrekking tot alle activiteiten die door Basta Bikestore Huissen worden georganiseerd. De Deelnemer gaat akkoord met de Deelnemingsvoorwaarden.

 

3. Totstandkoming overeenkomst

Met de digitale toezending van het inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld, komt een overeenkomst tot stand tussen de Deelnemer en Basta Bikestore Huissen met betrekking tot de activiteit waaraan de Deelnemer wenst deel te nemen.

 

4. Kosten en betaling

De kosten voor de activiteit en eventuele nadere voorwaarden, worden op de site van Basta Bikestore Huissen vermeld. De kosten van de activiteit zijn voordat de activiteit plaatsvindt betaald op een rekeningnummer dat door Basta Bikestore Huissen wordt aangegeven. Restitutie van de betaling is alleen mogelijk indien de activiteit door Basta Bikestore Huissen zelf wordt gecanceld. Een inschrijving kan wel worden overgedragen aan een ander persoon. Hier willen wij uiteraard zover mogelijk in meedenken en helpen.

 

5. Verplichtingen Deelnemer ten aanzien van veiligheid

De Deelnemer gedraagt zich op een verantwoordelijke wijze.

De Deelnemer volgt de aanwijzingen van de Leden van Basta Bikestore Huissen team op. De Deelnemer draagt tijdens de gehele duur van de activiteit een goedgekeurde All-Mountain MTB helm of MTB full-face helm, kniebescherming, handschoenen met lange vingers en rugbescherming.

 

6. Schade en aansprakelijkheid

De Deelnemer is zich bewust van de risico’s van de activiteiten en doet volledig op eigen risico aan de activiteiten mee. Basta Bikestore Huissen aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor materiële- en/of immateriële- en/of gevolgschade van welke aard dan ook. Schade aan of verlies van eigendommen van Basta Bikestore Huissen of derden toegebracht door de Deelnemer zullen op hem of haar worden verhaald. Bij wangedrag tegenover andere gasten, wandelaars, personeel van Basta Bikestore Huissen en bij wangedrag in het algemeen behoudt Basta Bikestore Huissen zich het recht voor de participatie van de Deelnemer aan de activiteit te beëindigen zonder restitutie van de betaalde inschrijfgelden. Ook eventuele bekeuringen zijn niet verhaalbaar op Basta Bikestore Huissen, elk gebied zal worden gekenmerkt met de daarbij behorende voorwaarden. Het is aan de deelnemer zelf de keuze om het gebied te betreden.

 

7. Gezondheidsverklaring Deelnemer

De Deelnemer verklaart dat hij of zij in een goede gezondheid verkeert en de conditie heeft om zonder problemen deel te nemen aan de door Basta Bikestore Huissen georganiseerde activiteit. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de beoordeling van zijn of haar capaciteiten. In geval van twijfel neemt de Deelnemer contact op met Basta Bikestore Huissen.

 

 

8. Overige bepalingen

In geval van problemen bij de uitleg of toepasselijkheid van deze voorwaarden of problemen van andere aard, zal Basta Bikestore Huissen één en ander zoveel mogelijk in onderling overleg trachten op te lossen. Als dit niet mogelijk blijkt zal het geschil aan de bevoegde rechter te Arnhem worden voorgelegd. Nederlands recht is van toepassing.

  

JOUW TRAIL & ENDURO (e)-MTB SPECIALIST

Basta Bikestore Huissen

Karstraat 20

6851 DJ Huissen (GLD)

info@bastabikes.nl

 

Routebeschrijving

 

OPENINGSTIJDEN

Maandag gesloten

Dinsdag 12.00-20.00

Woensdag 10.00-18.00

Donderdag 10.00-18.00

Vrijdag 12.00-20.00

Zaterdag 10.00-16.00

Zondag gesloten

Buiten openingstijden werken wij eventueel op afspraak.

Tel: 026 379 54 51


Stuur ons een bericht

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.